http://test0183.belta.by/ rss channel title by-by rss channel description Copyright 2015, BELTA. rss news Tue, 15 Oct 2019 11:03:00 +0300 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 15 Дзмітрый Крутой накіраваўся ў Вашынгтон для ўдзелу ў восеньскіх штогадовых пасяджэннях саветаў кіраўнікоў МВФ і групы СБ   http://economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-krutoj-nakiravausja-u-vashyngton-dlja-udzelu-u-vosenskix-shtogadovyx-pasjadzhennjax-savetau-45000-2019/ Навiны Tue, 15 Oct 2019 11:03:00 +0300 Чарговае пасяджэнне Рэспубліканскага савета па развіцці сістэмы бізнес-адукацыі адбылося ў Мінэканомікі   http://economy.gov.by/by/news-by/view/chargovae-pasjadzhenne-respublikanskaga-saveta-pa-razvitstsi-sistemy-biznes-adukatsyi-adbylosja-u-44995-2019/ Навiны Mon, 14 Oct 2019 10:55:00 +0300 Дзмітрый Крутой прыняў удзел у XII міжнародным эканамічным форуме маладых навукоўцаў   http://economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-krutoj-prynjau-udzel-u-xii-mizhnarodnym-ekanamichnym-forume-maladyx-navukoutsau-44998-2019/ Навiны Mon, 14 Oct 2019 09:38:00 +0300 Вынікі выязной адкрытай прыёмнай у Полацку   http://economy.gov.by/by/news-by/view/vyniki-vyjaznoj-adkrytaj-pryemnaj-u-polatsku-44994-2019/ Навiны Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 +0300 Дзмітрый Матусевіч прыняў удзел у круглым стале па тэме «Адукацыя будучыні» ў рамках распрацоўкі НСУР-2035   http://economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-matusevich-prynjau-udzel-u-kruglym-stale-pa-teme-adukatsyja-buduchyni-u-ramkax-raspratsouki-nsur-44984-2019/ Навiны Mon, 30 Sep 2019 10:49:00 +0300 Дзмітрый Крутой сустрэўся з Дзяржсакратаром Федэральнага міністэрства эканомікі і энергетыкі ФРГ Ульрыхам Нуссбаум   http://economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-krutoj-sustreusja-z-dzjarzhsakratarom-federalnaga-ministerstva-ekanomiki-i-energetyki-frg-ulryxam-44983-2019/ Навiны Thu, 26 Sep 2019 10:45:00 +0300 Вынікі 9-ай біржы субконтрактов ў прамысловасці   http://economy.gov.by/by/news-by/view/vyniki-9-aj-birzhy-subkontraktov-u-pramyslovastsi-44982-2019/ Навiны Tue, 24 Sep 2019 10:41:00 +0300 Мінэканомікі арганізавала выязную «адкрытую прыёмную» для прадпрымальнікаў у Слаўгарадзе   http://economy.gov.by/by/news-by/view/minekanomiki-arganizavala-vyjaznuju-adkrytuju-pryemnuju-dlja-pradprymalnikau-u-slaugaradze-44975-2019/ Навiны Mon, 23 Sep 2019 15:35:00 +0300 На Беларускім прамыслова-інвестыцыйным форуме абмеркавалі актуальныя пытанні развіцця смарт-індустрыі   http://economy.gov.by/by/news-by/view/na-belaruskim-pramyslova-investytsyjnym-forume-abmerkavali-aktualnyja-pytanni-razvitstsja-smart-industryi-44973-2019/ Навiны Fri, 20 Sep 2019 15:03:00 +0300 Дзмітрый Крутой сустрэўся з новым паслом ФРГ у Беларусі Манфрэд Хутерером   http://economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-krutoj-sustreusja-z-novym-paslom-frg-u-belarusi-manfred-xutererom-44969-2019/ Навiны Tue, 17 Sep 2019 16:54:00 +0300