http://test0183.belta.by/ rss channel title by-by rss channel description Copyright 2015, BELTA. rss news Fri, 24 May 2019 11:07:00 +0300 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 15 Першы круглы стол з серыі «НСУР-2035: Бачанне будучыні Беларусі» прайшоў у НДЭІ Мінэканомікі   http://economy.gov.by/by/news-by/view/pershy-krugly-stol-z-seryi-nsur-2035-bachanne-buduchyni-belarusi-prajshou-u-ndei-minekanomiki-44845-2019/ Навiны Fri, 24 May 2019 11:07:00 +0300 Мінэканомікі прапануе абмеркаваць праект прафстандарта «Упраўленне камерцыйнай арганізацыяй».   http://economy.gov.by/by/news-by/view/minekanomiki-prapanue-abmerkavats-praekt-prafstandarta-upraulenne-kamertsyjnaj-arganizatsyjaj-44838-2019/ Навiны Wed, 22 May 2019 11:05:00 +0300 ПРААН у партнёрстве з Мінэканомікі праводзіць конкурс бізнес-ідэй   http://economy.gov.by/by/news-by/view/praan-u-partnerstve-z-minekanomiki-pravodzits-konkurs-biznes-idej-44835-2019/ Навiны Wed, 22 May 2019 10:03:00 +0300 Дзмітрый Крутой і Аляксандра Салаўёва абмеркавалі далейшае ўзаемадзеянне Мінэканомікі і пастаяннага прадстаўніцтва ПРААН у Беларусі   http://economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-krutoj-i-aljaksandra-salaueva-abmerkavali-dalejshae-uzaemadzejanne-minekanomiki-i-pastajannaga-44828-2019/ Навiны Wed, 15 May 2019 12:53:00 +0300 Дзмітрый Крутой прыняў удзел у Дні індустрыяльнага парка «Вялікі камень»   http://economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-krutoj-prynjau-udzel-u-dni-industryjalnaga-parka-vjaliki-kamen-44825-2019/ Навiны Tue, 14 May 2019 10:25:00 +0300 Дзмітрый Крутой правёў перамовы з кіраўніцтвам Сусветнага банка   http://economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-krutoj-praveu-peramovy-z-kiraunitstvam-susvetnaga-banka-44823-2019/ Навiны Sat, 11 May 2019 10:03:00 +0300 Дзмітрый Крутой правёў шэраг сустрэч і перамоваў з кіраўніцтвам і мэнэджментам ЕБРР ў Сараеве   http://economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-krutoj-praveu-sherag-sustrech-i-peramovau-z-kiraunitstvam-i-menedzhmentam-ebrr-u-saraeve-44819-2019/ Навiны Fri, 10 May 2019 14:51:00 +0300 Святочны сход у гонар Дня Перамогі   http://economy.gov.by/by/news-by/view/svjatochny-sxod-u-gonar-dnja-peramogi-44817-2019/ Навiны Sat, 04 May 2019 10:56:00 +0300 Выніковы семінар па праекце Праграмы абмену ведамі з Рэспублікай Карэя   http://economy.gov.by/by/news-by/view/vynikovy-seminar-pa-praektse-pragramy-abmenu-vedami-z-respublikaj-kareja-44816-2019/ Навiны Sat, 04 May 2019 10:51:00 +0300 Мінэканомікі праводзіць у райцэнтрах выязныя адкрытыя прыёмныя па пытаннях прадпрымальніцтва   http://economy.gov.by/by/news-by/view/minekanomiki-pravodzits-u-rajtsentrax-vyjaznyja-adkrytyja-pryemnyja-pa-pytannjax-pradprymalnitstva-44815-2019/ Навiны Fri, 03 May 2019 10:49:00 +0300