http://test0183.belta.by/ rss channel title by-by rss channel description Copyright 2015, BELTA. rss news Thu, 13 Dec 2018 11:17:00 +0300 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 15 Юрый Чабатар прыняў удзел у абмеркаванні перспектыў развіцця кластарнай сістэмы ў Беларусі   http://economy.gov.by/by/news-by/view/juryj-chabatar-prynjau-udzel-u-abmerkavanni-perspektyu-razvitstsja-klastarnaj-sistemy-u-belarusi-44641-2018/ Навiны Thu, 13 Dec 2018 11:17:00 +0300 Пасяджэнне Рэспубліканскага савета па развіцці сістэмы бізнес-адукацыі адбылося ў Мінэканомікі   http://economy.gov.by/by/news-by/view/pasjadzhenne-respublikanskaga-saveta-pa-razvitstsi-sistemy-biznes-adukatsyi-adbylosja-u-minekanomiki-44640-2018/ Навiны Tue, 11 Dec 2018 11:15:00 +0300 Сектаральны савет кваліфікацый ў сферы бізнес-кіравання пры Мінэканомікі ўхваліў праект профстандарта «Упраўленне камерцыйнай арганізацыяй»   http://economy.gov.by/by/news-by/view/sektaralny-savet-kvalifikatsyj-u-sfery-biznes-kiravannja-pry-minekanomiki-uxvaliu-praekt-profstandarta-44631-2018/ Навiны Thu, 29 Nov 2018 10:44:00 +0300 Дзмітрый Ярашэвіч і Ута Кахлоўскi-Каджая абмеркавалі актывізацыю беларуска-германскага эканамічнага і інвестыцыйнага супрацоўніцтва   http://economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-jarashevich-i-uta-kaxlouski-kadzhaja-abmerkavali-aktyvizatsyju-belaruska-germanskaga-44623-2018/ Навiны Thu, 22 Nov 2018 14:31:00 +0300 Аб выніках арганізаваных Мінэканомікі мерапрыемстваў Сусветнага тыдня прадпрымальніцтва   http://economy.gov.by/by/news-by/view/ab-vynikax-arganizavanyx-minekanomiki-merapryemstvau-susvetnaga-tydnja-pradprymalnitstva-44621-2018/ Навiны Tue, 20 Nov 2018 14:26:00 +0300 Аб цырымоніі ўзнагароджання пераможцаў Нацыянальнага конкурсу «Прадпрымальнік года»   http://economy.gov.by/by/news-by/view/ab-tsyrymonii-uznagarodzhannja-peramozhtsau-natsyjanalnaga-konkursu-pradprymalnik-goda-44620-2018/ Навiны Mon, 19 Nov 2018 14:22:00 +0300 Дзмітрый Крутой прыняў удзел у Сусветным тыдні прадпрымальніцтва ў Беларусі   http://economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-krutoj-prynjau-udzel-u-susvetnym-tydni-pradprymalnitstva-u-belarusi-44611-2018/ Навiны Wed, 14 Nov 2018 13:01:00 +0300 Аб стварэнні Полацкага інавацыйна-прамысловага кампазітнага кластара   http://economy.gov.by/by/news-by/view/ab-stvarenni-polatskaga-inavatsyjna-pramyslovaga-kampazitnaga-klastara-44610-2018/ Навiны Mon, 12 Nov 2018 13:00:00 +0300 Аб выніках візіта кіраўніцтва Мінэканомікі ў КНР   http://economy.gov.by/by/news-by/view/ab-vynikax-vizita-kiraunitstva-minekanomiki-u-knr-44609-2018/ Навiны Mon, 12 Nov 2018 12:56:00 +0300 Дзмітрый Круты і Алан Вулфф абмеркавалі ход перамоў па ўступленні Беларусі ў СГА   http://economy.gov.by/by/news-by/view/dzmitryj-kruty-i-alan-vulff-abmerkavali-xod-peramou-pa-ustuplenni-belarusi-u-sga-44607-2018/ Навiны Fri, 09 Nov 2018 12:44:00 +0300