http://test0183.belta.by/ rss channel title by-by rss channel description Copyright 2015, BELTA. rss news Mon, 18 Sep 2017 09:36:00 +0300 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 15 Пачалася праца над НСУР-2035. Уладзімір Зіноўскі адкрыў пасяджэнне Грамадскага савета   http://economy.gov.by/by/news-by/view/pachalasja-pratsa-nad-nsur-2035-uladzimir-zinouski-adkryu-pasjadzhenne-gramadskaga-saveta-44112-2017/ Навiны Thu, 14 Sep 2017 17:48:00 +0300 Па выніках сустрэчы Уладзіміра Зіноўскага з прэзідэнтам ЕБРР падпісана пагадненне аб падтрымцы развіцця МСП ў Беларусі   http://economy.gov.by/by/news-by/view/pa-vynikax-sustrechy-uladzimira-zinouskaga-z-prezidentam-ebrr-padpisana-pagadnenne-ab-padtrymtsy-razvitstsja-44107-2017/ Навiны Wed, 13 Sep 2017 17:48:00 +0300 Уладзімір Зіноўскі сустрэўся з новапрызначаным Кіраўніком Прадстаўніцтва СБ у Беларусі   http://economy.gov.by/by/news-by/view/uladzimir-zinouski-sustreusja-z-novapryznachanym-kiraunikom-pradstaunitstva-sb-u-belarusi-44098-2017/ Навiны Wed, 06 Sep 2017 16:57:00 +0300 Прадстаўнікі Мінэканомікі прынялі ўдзел у дыскусіі аб стварэнні стартапаў ва універсітэтах   http://economy.gov.by/by/news-by/view/pradstauniki-minekanomiki-prynjali-udzel-u-dyskusii-ab-stvarenni-startapau-va-universitetax-44096-2017/ Навiны Wed, 06 Sep 2017 15:34:00 +0300 Мінэканомікі падтрымае «Тыдзень моды ў Беларусі» майстар-класамі і біржамі   http://economy.gov.by/by/news-by/view/minekanomiki-padtrymae-tydzen-mody-u-belarusi-majstar-klasami-i-birzhami-44094-2017/ Навiны Wed, 06 Sep 2017 13:48:00 +0300 Мінэканомікі пачынае конкурс школьных бізнес-ідэй   http://economy.gov.by/by/news-by/view/minekanomiki-pachynae-konkurs-shkolnyx-biznes-idej-44092-2017/ Навiны Tue, 05 Sep 2017 17:32:00 +0300 Уладзімір Зіноўскі сустрэўся з дэлегацыяй правінцыі Ганьсу КНР   http://economy.gov.by/by/news-by/view/uladzimir-zinouski-sustreusja-z-delegatsyjaj-pravintsyi-gansu-knr-44088-2017/ Навiны Tue, 05 Sep 2017 15:09:00 +0300 Павел Уцюпін сустрэўся з Часовым Павераным у справах ЗША   http://economy.gov.by/by/news-by/view/pavel-utsjupin-sustreusja-z-chasovym-paveranym-u-spravax-zsha-44087-2017/ Навiны Wed, 30 Aug 2017 15:05:00 +0300 У Мінэканомікі абмеркавалі ацэнку развіцця эканомікі за 9 месяцаў і па выніках года   http://economy.gov.by/by/news-by/view/u-minekanomiki-abmerkavali-atsenku-razvitstsja-ekanomiki-za-9-mesjatsau-i-pa-vynikax-goda-44085-2017/ Навiны Fri, 25 Aug 2017 14:56:00 +0300 Пасяджэнне праўлення Беларускага фонду падтрымкі прадпрымальнікаў   http://economy.gov.by/by/news-by/view/pasjadzhenne-praulenjaja-belaruskaga-fondu-padtrymki-pradprymalnikau-44049-2017/ Навiны Fri, 07 Jul 2017 14:15:00 +0300